Slechts 20% van de Nederlands eet elke dag groente

9 mei 2023

Dit blijkt uit de consumentenenquĂȘte van SEO naar het draagvlak en impact van een btw-nultarief (N=2000).

Uit de consumentenenquête komen een aantal interessante conclusies:

  1. De helft van respondenten eet 5 a 6 dagen per week groente en fruit
  2. Slechts 19,6% van de respondenten eet elke dag groente en 35,8% eet elke dag fruit!
  3. 85% van respondenten zijn van mening dat groente en fruit na blancheren, snijden of invriezen nog steeds groente of fruit is.
  4. 80% zou meer groente koken als ze meer tijd hadden. Daar spelen onze producten mooi op in!

Zuurkool, champignons en peulvruchten zijn groente

De respondenten vinden overduidelijk dat zuurkool, champignons en peulvruchten groente zijn. Ook vinden respondenten dat sinaasappelsap behoort tot de categorie fruit.

Zuurkool: 88,7% ziet het als groente
Peulvruchten: 71,2% ziet het als groente
Champignons: 71,2% ziet het als groente
Sinaasappelsap: 55,7% ziet het als fruit

Producten zoals maaltijdsalades, aardappelen en olijven worden door de meerderheid niet gezien als groente of fruit.

Maaltijdsalades: 45,8% ziet het als groente
Aardappelen: 27,9% ziet het als groente
Olijven: 31% ziet het als groente

Tussen de verschillende opleidingsniveaus zijn er geen grote verschillen in mening over afbakening zichtbaar. Jonge respondenten zien maaltijdsalades en sinaasappelsap minder vaak als groente of fruit dan oudere respondenten.

85% van respondenten zijn van mening dat groente en fruit na blancheren, snijden of invriezen nog steeds groente of fruit is.

Midden/hoogopgeleiden zien bij bijna alle bewerkingen vaker iets als groente of fruit dan laagopgeleiden, met uitzondering van suiker toevoegen.

Wat doet prijs met bereidheid om groente of fruit te eten?

De gevoeligheid voor prijs neemt toe naar mate de prijs daalt. Bij een prijsdaling van 5% zou 23% (veel) meer groente eten en zou 25% (veel) meer fruit eten. Bij respectievelijk 49 en 47 zou er geen gedragsverandering zijn.

Lees hier het hele rapport.