Thema's

De branchevereniging treedt op als probleemoplosser, informatievoorstrekker en facilitator voor haar leden. Naast lobby rond maatschappelijke thema’s – zoals teeltkwesties, duurzame energie en gezondheid – zet de VIGEF ook haar expertise in op het gebied van CAO (inclusief onderhandelen met sociale partners).