Partners

Samenwerking

VIGEF werkt samen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de Algemene Werkgeversvereniging (AWVN) en PROFEL, de Europese vereniging van de groenten- en fruitverwerkende industrie én Stichting Teelt Overleg Groenten (TOG).


Met de FNLI werken we aan generieke thema’s voor de levensmiddelenindustrie, zoals de uitvoering van de levensmiddelenwetgeving, overleg met de overheid over gezonder eten en leven (Preventie Akkoord), het bevorderen van meer duurzaamheid in de voedingsmiddelenketen en de economie van de levensmiddelenketen in Nederland.

Deze vereniging is het bruggenhoofd voor de nationale verenigingen van de groenten- en fruitverwerkende industrie in Europa en dus ook een belangrijke gesprekspartner van VIGEF. PROFEL maakt de verwerkende industrie zichtbaar via overleg met leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en Europese werkgroepen. Thema’s daarbij zijn levensmiddelenwetgeving, voedselveiligheid, duurzaamheid, gezondheid en economie. In de brochure climate change geeft PROFEL aan hoe de groentenen fruitverwerkende industrie bijdraagt en nog meer kan bijdragen aan het realiseren van de doelen van de Green Deal. Waar liggen voor de industrie de uitdagingen in de teelt, verwerking en consumptie van verwerkte groenten en fruit? Hoe kunnen we oplossingen bevorderen als nieuwe veredelingstechnieken, meer hernieuwbare energie, (verdere) verlaging van zout- en suikergehalten, reductie van verpakkingsafval? In 2020 publiceerde PROFEL de brochure ‘managing toxic weeds in vegetable crops and beyond‘ om telers en verwerkers te informeren over de verspreiding van ongewenste onkruiden over de akkers in Europa. Door onder andere de veranderende klimatologische omstandigheden verspreiden deze onkruiden zich sneller dan voorheen.

Stichting TOG is opgezet om telers en verwerkers van groenten te verbinden en borgt diverse activiteiten die voor zowel telers als verwerkers van groot belang zijn. VIGEF werkt nauw samen met de Stichting ten aanzien van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor industriegroente. Antwoorden en oplossingen die TOG de telers en verwerkers biedt, zorgen ervoor dat de teelt van ‘industriegroenten’ in Nederland mogelijk én rendabel blijft. De thema’s waarop de TOG zich richt zijn onder andere gewasbescherming, verduurzaming teelten, teeltkennis, voedselveiligheid en internationale samenwerking. Zie de jaarverslagen van TOG voor een toelichting op deze thema’s.Samen met AWVN werken we aan het vormgeven en uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid. De AWVN informeert de leden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden en ontwikkelt tools en trainingen voor HR professionals.