Arbeidsvoorwaardenbeleid

Arbeidsvoorwaardenbeleid

VIGEF bereikte in juli 2021 een akkoord met werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen voor de 4.234 werknemers die onder de CAO groenten- en fruitverwerkende industrie vallen. De representativiteit van de VIGEF bedraagt 69,7% en dat betekent dat 69,7% van het totale aantal werknemers in de bedrijfstak in dienst is bij ondernemingen die lid zijn van de VIGEF. Met dit percentage wordt de representativiteit van de VIGEF uitgedrukt.

In de CAO 2021-2023 is een nieuwe regeling opgenomen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Tien jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd (nu 68 jaar) kunnen werknemers er voor kiezen om op basis van 90% van de normale werktijd te gaan werken tegen 95% van het oorspronkelijke schaalsalaris. Vanaf vijf jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd kunnen werknemers kiezen om op basis van 80% van de normale werktijd te gaan werken tegen 90% van het oorspronkelijk schaalsalaris.

Het pensioenbeleid is in handen van het bedrijfstakpensioenfonds BPL pensioen waarin het bedrijfstakpensioenfonds voor de groenten- en fruit in 2015 vrijwillig is opgegaan. Door de lage dekkingsgraad heeft het pensioenfonds de premie in 2021 verhoogd en het opbouwpercentage verlaagd. in de loop van 2021 is de dekkingsgraad van het fonds verbeterd maar bevindt zich nog niet op het gewenste niveau.

CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 2021-2023

Download hier de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.