Duurzaamheid

Duurzaamheid bij de VIGEF

Duurzaamheid is voor de groente-, champignon en fruit verwerkende industrie van groot belang. Vanwege onze prominente positie in de keten nemen wij onze verantwoordelijkheid bij het realiseren van een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Samen met onze (keten)partners streven wij naar:

  • Duurzame teelt van gewassen;
  • Het verminderen en omschakelen van energie in het verwerkingsproces;
  • Het terugdringen van voedselverspilling.

Om de – voornamelijk Nederlandse – verse groenten te verwerken wordt gas gebruikt in het bereidingsproces. In het oogstseizoen komen de groenten en fruit van het land en door enkel verhitting wordt hiermee de levensduur van voedsel verlengd, zonder dat er conserveringsmiddelen worden toegevoegd. Hiermee levert het een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling. Dit proces is ook vele malen energie-efficiënter dan als deze gewassen per huishouden gekookt moeten worden.

Energie efficiency (MJA)

2020 was het laatste jaar van de meerjarenafspraak energieefficiency (MJA) waaraan VIGEF sinds de start van het MJAprogramma begin jaren 90 heeft deelgenomen. Uit de laatste MJA-rapportage blijkt dat de industrie in 2020 ten opzichte van 2005 23,7% energie heeft bespaard door procesverbeteringen in te voeren. De energiebesparing tijdens de eerdere MJA-afspraken begin negentiger jaren zijn hierbij niet meegenomen! Vanaf 2021 zijn de inspanningen gericht op de reductie van CO2-uitstoot. Het Green Deal programma beoogt een reductie van CO2-uitstoot van 55% in 2030 en werkt naar een klimaatneutrale economie in 2050. Op 14 juli 2021 maakte de Europese Commissie het programma bekend waarmee deze doelen moeten worden gehaald. In het persbericht van de Europese Commissie van 14 juli 2021 ‘De Europese Green Deal: Commissie stelt transformatie van de economie en samenleving van de EU voor om aan klimaatambities te voldoen’ staan de maatregelen die de 55% reductie moet gaan realiseren.

Gerelateerd nieuws

Meer lezen