Teleurstellend rapport over 0% btw groente en fruit

30 maart 2023

De VIGEF is teleurgesteld dat het BTW nul-tarief voor groenten en fruit op losse schroeven staat.

De leden van de Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie, hebben als missie het de consument zo gemakkelijk en lekker mogelijk te maken om groenten en fruit op het bord te serveren. De plannen uit het coalitieakkoord om 0% btw te introduceren op groente en fruit zou was wat ons betreft een geweldige kans om gezonde voeding te stimuleren. Het is daarom jammer dat dit rapport aantoont dat een dergelijke belastingsmaatregel niet zal leiden tot een grote gezondheidswinst, namelijk slechts 4% gezondheidswint bij een brede definitie van groenten en fruit.

Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Kabinet. Dit naar aanleiding van onduidelijkheid met betrekking tot de definitie van groenten en fruit. Het rapport concludeerd dat er geen juridische houdbare afbakening is van groenten en fruit. Dit zou leiden tot veel juridisch getouwtrek. 

Tegelijkertijd geeft het rapport aan dat de maatregel, in combinatie met aandere maatregelen, mogelijk wel effectief zou kunnen zijn. Ook zouden er mogelijk neveneffecten zijn van het invoeren van een nultarief die zien op herpositionering of herformulering van producten. Als er eenmaal een afbakening is vastgesteld, weten bedrijven hoe ze hun producten kunnen vormgeven om net binnen de afbakening te vallen. Dit hoeft niet persé nadelig voor de gezondheidseffecten te zijn, als het bijvoorbeeld leidt tot minder zout of suiker in producten. De mate waarin dit effect optreedt, hangt af van de gekozen afbakening.

Tot slot geeft SEO aan dit dit een kostbare beleidsmaatregel is en dat er mogelijk alternatieve instrumenten om burgers aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon, zoals een subsidie op groente en fruit (waarbij het neutraliteitsprincipe of de eenheid-vanprestatieleer geen roet in het eten gooien) die mogelijk grotere effecten hebben en minder budgettaire lasten met zich meebrengen. VIGEF roept het kabinet op om dit nader uit te zoeken.