VIGEF Routekaart 2012-2030

27 januari 2021

Dit rapport beschrijft de Routekaart naar 2030 voor de groente- en fruitverwerkende industrie. Met dit rapport zet de sector de eerste stap richting 50% verbetering van de energie-efficiƫntie in 2030 in de keten ten opzichte van 2005.

Met deze Routekaart wil de sector een stijgende lijn inzetten als het gaat om verwerkte volumes en toegevoegde waarde. De sector verwacht dat de consumptie van groente en fruit, als gevolg van de adviezen van het Voedingscentrum, de komende jaren zal stijgen. De groente- en fruitverwerkende industrie wil een groter aandeel in die consumptie behalen, wat resulteert in een afzetstijging van 30%. Hiervoor zijn nieuwe producten nodig, moet op nieuwe gebruiksmomenten ingespeeld worden en moeten nieuwe consumentengroepen
aangeboord worden.

De Routekaart wordt afgesloten met het opstellen van een lijst met concrete adviezen en acties. Deze acties zijn ingedeeld in korte termijn (2012-2015), middellange termijn (2015-2020) en lange termijn (2020-2030) en geven zo een compleet overzicht van wat er staat te gebeuren op de route naar 2030: de consument centraal zetten, in de volle breedte van de keten samenwerken en op concreet niveau aan de slag gaan.

Download hier de Routekaart 2012 - 2030